برچسب: service desk

فروردین ۱۴, ۱۴۰۰

Help Desk و تفاوت آن با Service Desk

ممکن است برخی از ما از  service deskو help desk به جای یکدیگر استفاده کنیم، اما چندین تفاوت اساسی بین این دو وجود دارد. از

آذر ۱۷, ۱۳۹۹

تفاوت بین Help Desk و Service Desk

هیچ قانون خاصی وجود ندارد که فروشندگان هنگام نامگذاری نرم افزار خود از آن پیروی کنند و دو اصطلاح Help Desk و Service Desk اغلب