برچسب: infrastructure support

تیر ۲۳, ۱۳۹۹

پشتیبانی زیرساخت و خدمات نومانت

خدمات زیرساخت IT نومانت بر اساس نیازهای کسب و کاری شما برنامه ریزی شده و تغییر می کند. خدمات زیرساخت های فناوری اطلاعات ما با

تیر ۱۴, ۱۳۹۹

خدمات پشتیبانی زیرساخت فناوری اطلاعات

زیرساخت فناوری اطلاعات شامل سخت افزار، نرم افزار، سیستم ها و خدمات پشتیبانی است که شرکت برای پشتیبانی کارکرد خود استفاده می کند. در دسترس