برچسب: محافظت از داده

آذر ۰۱, ۱۳۹۹

راهکارهایی برای حفاظت از داده ها

هنگامی که یک شرکت نوپا شروع به جذب مشتری بالقوه و روابط تجاری می کند، مسئول مدیریت این داده ها و ایمن نگه داشتن آن