برچسب: حمله سایبری

تیر ۱۰, ۱۳۹۹

کاهش حملات سایبری در خدمات مالی

حملات سایبری و نقض اطلاعات در شرکت ها و خدمات مالی نسبت به سایر صنایع متداول و رایج تر است. در حقیقت، شرکت های خدمات

اردیبهشت ۳۱, ۱۳۹۹

چگونه می توان از وب سایت خود در برابر حمله سایبری محافظت کرد

وب سایت شخصی یا شرکتی شما کارت ویزیت شما برای جذب مخاطبان و دنبال کنندگان وفادار است و یک حمله سایبری غیرمنتظره می تواند هم