دسته: نومانت

تیر ۲۳, ۱۳۹۹

پشتیبانی زیرساخت و خدمات نومانت

خدمات زیرساخت IT نومانت بر اساس نیازهای کسب و کاری شما برنامه ریزی شده و تغییر می کند. خدمات زیرساخت های فناوری اطلاعات ما با

تیر ۱۷, ۱۳۹۹

Help Desk چیست؟

در یک شرکت تجاری،  میز کمک یا help desk مکانی است که کاربر فناوری اطلاعات می تواند برای رفع مشکل خود با آن تماس گرفته