ماه: فروردین ۱۴۰۱

فروردین ۲۳, ۱۴۰۱

VoIP یا تماس ویدئویی؟ کدامیک بهتر است؟

در طول همه گیری، بسیاری از کسب و کارها به اندازه کسب و کارهایی که کنفرانس ویدئویی ارائه می کنند، سودآوری و عملکرد موفقی نداشتند.