ماه: فروردین ۱۴۰۰

فروردین ۲۳, ۱۴۰۰

مراحل پیاده سازی طرح بازیابی از فاجعه

اندازه کسب و کار شما و همچنین صنعتی که در آن مشغول کار هستید مهم نیست، تمام شرکت ها مستعد مواجه شدن با انواع خطرات

فروردین ۲۱, ۱۴۰۰

مراحل پیاده سازی امنیت شبکه چیست؟

به نظر می رسد عصر دیجیتال کار را برای شرکت ها آسان تر کرده است، آن ها می توانند کسب و کار خود را بصورت

فروردین ۱۸, ۱۴۰۰

خدمات پشتیبانی IT در شرکت های حسابداری

همه چیز از سال ۱۹۸۳ شروع شد. شرکت های حسابداری شروع به درخواست کمک از خدمات پشتیبانی فناوری اطلاعات و سایر خدمات مشاوره ای کردند.

فروردین ۱۷, ۱۴۰۰

محافظت از داده های مهم در کسب و کار ها

خطرات زیادی می توانند داده های کسب و کار شما را تهدید کنند، محافظت از داده ها باید یکی از نگرانی های اصلی شرکت شما

فروردین ۱۴, ۱۴۰۰

Help Desk و تفاوت آن با Service Desk

ممکن است برخی از ما از  service deskو help desk به جای یکدیگر استفاده کنیم، اما چندین تفاوت اساسی بین این دو وجود دارد. از